C# DevExpress Dizayn Raporunu Çalistirma (Load Run Repx)

30 Mart 2016 Çarşamba

Umarim isinizi görür ;

 public void bankadetayhareket1(string hesapno, string CariKodu, string ilktarih, string sontarih)

        {

            string sql = "SQL CÜMLESI";

            DataSet bankahareket = new DataSet();

            bankahareket = Dbase.DatasetCek(sql);

            OpenFileDialog dosya = new OpenFileDialog();

            DialogResult result = dosya.ShowDialog();

            if (result == DialogResult.OK) // Test result.

            {

                XtraReport rapor = XtraReport.FromFile(dosya.FileName, true);

                ReportPrintTool printTool = new ReportPrintTool(rapor);

                rapor.Report.DataSource = bankahareket;

                rapor.Report.DataMember = ((DataSet)rapor.Report.DataSource).Tables[0].TableName;

                printTool.ShowPreviewDialog();

            }

            else

            {

                mesajlar.Bilgi("Rapor Dizayni Seçiniz");

            }

 

        }

Bunları da beğenebilirsiniz.