Burada görsel açyklamasy olacak

Tuncay OZER

MSc.Information Technology| MSc. Cyber Security| Software Engineer

Tuncay ÖZER
[email protected]
www.tuncayozer.com.tr

Eğitim Bilgileri


Batman Üniversitesi - LisansÜstü Eğitim Enstitüsü - Bilgi Teknolojileri Yüksek Lisans (Mezun)

Ahmet Yesevi Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Siber Güvenlik Yüksek Lisans (Mezun)

Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi- Yazılım Mühendisliği (%100Burslu) (Mezun) 

Anadolu Üniversitesi - İşletme Fakültesi İşletme Pr. (Mezun)

Anadolu Üniversitesi - Siyaset Bilimi - Uluslararası İlişkiler Pr. (Mezun)

Dicle Üniversitesi - Bilgisayar Programcılığı (Mezun)


Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Yazılım Mühendisliği 


Siber Güvenlikte Aktif ve Pasif Bilgi Toplama Araçlarının Uygulanması Ağa Saldırı ve Saldırı Tespit Yöntemlerinin İncelenmesi 

Penetrasyon Testi ve Raporu

Ahmet Yesevi Üniversitesi - Mühendislik Fakültesi - Siber Güvenlik Yüksek Lisans 


- Kurumsal Bir Ağ Sisteminin Açık Kaynaklı Yazılımlar Kullanarak Modellenmesi ve Saldırı Tespitleri - Bitirme Projesi

- Kişisel ve Kurumsal Bilgi Güvenliği

- Siber İstihbarat, Siber Tehdit İstihbaratı ve Sosyal Medya İstihbaratı

- Media Servers: RTMP, RTMPS ve http Protokollerinin kullanım alanında siber güvenliği

- Adli Bilişim Vaka Örnekleri ve Bulgusal Analiz

Batman Üniversitesi - Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 


- Yapay Sinir Ağları, ELM (Aşırı Öğrenme Makinesi Algoritması)

- K-Means Kümeleme Tekniği

- Bilgisayar Görü ve Uygulamaları, Asfalt Yol Yüzey Kalitesinin İzlenmesi

- Bilimsel Araştırma ve Etik- Konaklama İşletmelerinin İş Süreçlerinde Yapay Zekâ Teknolojileri ve Akıllı Otel Uygulamaları: Avantajlar ve Dezavantajlar

- Derin Öğrenme, Kelebek Görüntülerin Derin Öğrenme ile Sınıflandırılması

- Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Aktif ve Pasif Bilgi Toplama Araçlarının Uygulanması

Uluslararası Bilişim Kongresi 2023 ifest “İSTENMEYEN E-POSTALARIN FİLTRELEMESİNDE AÇI DÖNÜŞÜMÜ TABANLI İÇERİK BAĞIMSIZ YAKLAŞIM" Bildirisi 

Youtube yayını 40.dk. https://www.youtube.com/watch?v=BSwUtxjlI2Q 

- Yüksek Lisans Tezi : "İstenmeyen E-Postaların Filtrelemesinde Açı Dönüşümü Tabanlı İçerik Bağımsız Bir Yaklaşım - Filtering Spam E-Mails with A Context-Independent Approach Based on Angle Transformation " YÖK Tez No: 841895